Centrum Sal

 

Centrum/Atelier SAL

 

 

Centrum/Atelier S.A.L

 

De naam van het centrum/atelier heeft een dubbelebetekenis Sensibility/Gevoeligheid als levenstroom maar tevens staat de Salboom voor bescherming.

Toch is een dubbele betekenis niet echt juist daar beiden elkaar dragen en ondersteunen in de weg van vandaag en morgen!

De laatste boedha zou daar geboren, gestorven en nirvana /verlichting hebben gekend!

Bomen staan symbool voor kracht en kwetsbaarheid, maar ook voor veerkracht en daadkracht door de enorme wortels die stevig zijn vastgezogen in de grond.

Zie hier naast het plaatje van een enorme salboom.

Iedereen een stukje verlichting en in dit geval bij de Salboom.

Verlichting om die eigen daadkracht en bovenal kwetsbaarheid, gevoelens/ emoties te voelen en een plaats te geven.Dat is wat Centrum/Atelier S.A.L. hoopt te bieden d.m.v. een creatieve vertaling in bijvoorbeeld een persoonlijk schilderij, verhaal of gedicht.

En daarnaast lezingen aan te bieden die ruimte geven tot bewustwording rondom een bepaald thema en het delen daarin met elkaar!

 

 

 

De visie van centrum S.A.L.

 

Door het leven te laten stromen zoals het is, ontstaan vaak de mooiste dingen.

Want ons levenspad kunnen we niet uit zoeken, wel hoe we daarmee om gaan!

Vele vormen van Creativiteit bieden ons de mogelijkheid om daar mee om te gaan en dierbare herinneringen vast te leggen.

En daarnaast onze ervaringen /levenswijsheid te delen met anderen.

 

Naast de creatieve werkvormen, zijn er ook de lezingen waaruit die levenswijsheid ervaring en kennis gedeeld worden.

Na praten en delen over dat waarover gesproken wordt,geeft ruimte tot bewustwording en groei.

Samen weten we meer als één en niemand hoeft zijn weg alleen te lopen!

 

De kracht zit in Ubuntu (uitgesproken als oeboendoe) een afrikaans gezegde wat betekend: verbindend leiderschap, wanneer mensen hun krachten/kwaliteiten/levenswijsheid en kunden bundelen vormen ze samen één geheel en wordt het moment gedragen en de puzzel van morgen vanzelf gevormd.